Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc - TK XSMB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
796 lần
645 lần
815 lần
194 lần
574 lần
Cặp sốXuất hiện
654 lần
613 lần
753 lần
203 lần
763 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
821 lần
911 lần
381 lần
351 lần
161 lần
Cặp sốXuất hiện
941 lần
131 lần
271 lần
211 lần
691 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 4: 24 ngày
 • Đầu 1: 16 ngày
 • Đầu 9: 15 ngày
 • Đầu 2: 9 ngày
 • Đầu 6: 8 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 4: 19 ngày
 • Đuôi 2: 18 ngày
 • Đuôi 5: 11 ngày
 • Đuôi 3: 8 ngày
 • Đuôi 0: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 84: 365 ngày
 • 25: 364 ngày
 • 01: 330 ngày
 • 93: 270 ngày
 • 90: 252 ngày
 • 51: 249 ngày
 • 68: 247 ngày
 • 50: 243 ngày
 • 09: 241 ngày
 • 74: 235 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 10-06-2023 01936
Năm 2023 03-06-2023 00370
Năm 2023 10-05-2023 97996
Năm 2022 10-06-2022 08391
Năm 2021 10-06-2021 92979
Năm 2020 10-06-2020 63530
Năm 2019 10-06-2019 11797
Năm 2018 10-06-2018 01603
Năm 2017 10-06-2017 43869
Năm 2016 10-06-2016 68089
Năm 2015 10-06-2015 80802
Năm 2014 10-06-2014 18489
Năm 2013 10-06-2013 06373
Năm 2012 10-06-2012 00580
Năm 2011 10-06-2011 89705
Năm 2010 10-06-2010 61804
Năm 2009 10-06-2009 61194
Năm 2008 10-06-2008 95197
Năm 2007 10-06-2007 51785
Năm 2006 10-06-2006 05160
Năm 2005 10-06-2005 39671
Năm 2004 10-06-2004 65713
Năm 2003 10-06-2003 62150
Năm 2002 10-06-2002 20473

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
95921
01-06-2023
3
71963
02-06-2023
9
00370
03-06-2023
7
04408
04-06-2023
8
00081
05-06-2023
9
83079
06-06-2023
6
40357
07-06-2023
2
13437
08-06-2023
0
84288
09-06-2023
6
01936
10-06-2023
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",... 

Chúc các bạn may mắn !

radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs chartdisk Lezscrunch hayeLaLa yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems